Politika kolačića

Poslednji put ažurirana dana 07.11.2022. godine


Promenite svoj pristanak klikom na Centar za podešavanje kolačića

Na Sajtu koristimo kolačiće i slične tehnologije. Cilj ove Politike kolačića jeste da odgovori na najčešća pitanja koja se tiču pojma i vrsti kolačića, kao i načina na koji ih posetioci Sajta mogu kontrolisati, odnosno podešavati.


Termini koji počinju velikim slovom u Politici kolačića imaju značenje definisano u Uslovima poslovanja i Politici privatnosti.1. Definicija i svrha kolačića


Kolačić je tekstualna datoteka koja sadrži informacije i koja se preuzima na Vaš uređaj kada posetite određeni sajt. Kada se jednom preuzmu na određeni uređaj, kolačići se svakom narednom posetom istom sajtu ponovo šalju nazad na sajt sa kog potiču, odnosno na drugi sajt koji prepoznaje taj kolačić.


Osnovna svrha kolačića jeste da učine našu Uslugu efikasnijom, bezbednijom i prilagođenijom Korisnicima. Takođe, kolačići nam omogućavaju da putem sistema koje koristimo prepoznamo Vaš uređaj te Vam ponudimo najbolju moguću konfiguraciju.


Kolačići omogućavaju razlikovanje između posetilaca Sajta. Pored kolačića, postoje i druge slične tehnike koje imaju sličnu svrhu kao kolačići, kao što su “pixel-i” i “web beacon-i”, te će termin “kolačić” u ovoj Politici kolačića obuhvatati i takve tehnologije.


Mi koristimo kolačiće radi prikupljanja informacija o tome kako se naš Sajt koristi.


Redovno ažuriramo tabele sa kolačićima koje su sadržane na Sajtu. Imajući u vidu da su kolačići vrlo promenljiva kategorija, s vremena na vreme može doći do izmena u tabelama koje slede.2. Vrste kolačića


Postoje tri kriterijuma prema kojima se kolačići razvrstavaju:


Kriterijum 1: Trajanje

U zavisnosti od toga koliko traju, kolačići se dele na:


a) sesijske kolačiće koji su privremeni i prestaju da postoje nakon što posetiocu istekne sesija na Sajtu, odnosno kada ugasi svoj pretraživač;


b) trajne kolačiće koji ostaju na hard drajvu posetiočevog uređaja sve dok ih posetilac ili njegov pretraživač ne uklone. Trajanje trajnog kolačića se može razlikovati i zapisano je u programskom kodu svakog pojedinačnog kolačića.


Kriterijum 2: Poreklo

U zavisnosti od subjekta koji ih postavlja na Sajtu, kolačići se dele na:


a) kolačiće prve strane koje postavljamo mi kao vlasnik Sajta;


b) kolačiće treće strane koje postavljaju treća lica, kao što su naši spoljni saradnici koje angažujemo za pružanje marketinških ili analitičkih usluga. Primera radi, postoje kolačići treće strane koji prikupljaju podatke o pretragama posetilaca na različitim sajtovima i time omogućavaju da se posetiocima prikazuju prilagođene poruke ili oglasi u skladu sa istorijom pretraživanja posetilaca.


U tabeli sa spiskom provajdera, koja je sadržana u nastavku Politike kolačića, možete saznati koje kolačiće postavljamo mi (kolačići prve strane) a koje treća lica (kolačići treće strane). Kako biste razumeli kako se vrši obrada Vaših podataka koji su prikupljeni korišćenjem kolačića treće strane, pročitajte politike privatnosti provajdera takvih kolačića.


Kriterijum 3: Svrha

U zavisnosti od svrhe kojoj služe, kolačići se dele na:


a) Neophodne kolačiće


Bez neophodnih kolačića Sajt ne može ispravno funkcionisati, jer ovi kolačići omogućavaju rad Sajta time što obezbeđuju osnovne funkcionalnosti kao što su kretanje između stranica, pristup bezbednim delovima Sajta, sigurnost Sajta, upravljanje mrežom i pristupom, i slično.Naziv
https://www.iconfinder.com/pocike
Svrha
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/"     title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div
Provajder
<div>Icons made by <a href="https://creativemarket.com/eucalyp" title="Eucalyp">Eucalyp</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Trajanje
<div>Icons made by <a href="https://icon54.com/" title="Pixel perfect">Pixel perfect</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Vrsta
<div>Icons made by <a href="https://smashicons.com/" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
PHPSESSID Obezbeđuje očuvanje sesije korisnika kroz više zahteva na stranici ultrasun.rs 29 dana HTTP


b) Statističke kolačiće


Ova kategorija kolačića, koja se drugačije naziva i “kolačićima performansi” ili “analitičkim kolačićima” nam služi za razumevanje kretanja i interakcija posetilaca Sajta, tako što prikuplja podatke koje mi kasnije analiziramo. Pomoću njih možemo da saznamo koje stranice su najviše i najmanje popularne i da vidimo kako se posetioci kreću po Sajtu. Takođe, zahvaljujući statističkim kolačićima možemo i da prebrojimo posete i prepoznamo kako posetioci dolaze do Sajta, što nam pomaže da prebrojimo posete i unapredimo performanse Sajta.


Pomoću statističkih kolačića podaci se prikupljaju anonimno te oni ne mogu biti upotrebljeni za identifikaciju posetilaca. U ovu grupu se pretežno ubrajaju kolačići treće strane, koje naši eksterni saradnici koje angažujemo za statističke usluge koriste za naše potrebe.


Ako odbijete korišćenje ovih kolačića nećemo biti u mogućnosti da znamo kad ste pristupili Sajtu.Naziv
https://www.iconfinder.com/pocike
Svrha
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/"     title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div
Provajder
<div>Icons made by <a href="https://creativemarket.com/eucalyp" title="Eucalyp">Eucalyp</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Trajanje
<div>Icons made by <a href="https://icon54.com/" title="Pixel perfect">Pixel perfect</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Vrsta
<div>Icons made by <a href="https://smashicons.com/" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
_ga Registruje jedinstveni ID u cilju prikupljanja statističkih podataka o tome kako korisnici koriste sajt. ultrasun.rs 2 godine HTTP
_ga_# Korišćen od strane Google Analytics-a radi prikupljanja podataka o tome koliko puta je korisnik posetio sajt, kao i datuma prve i poslednje posete. ultrasun.rs 2 godine HTTP
_gat Korišćen od strane Google Analytics-a radi regulisanja učestalosti zahteva. ultrasun.rs 1 dan HTTP
_gid Registruje jedinstveni ID u cilju prikupljanja statističkih podataka o tome kako korisnici koriste sajt. ultrasun.rs 1 dan HTTP


c) Marketinške kolačiće


Pomoću marketinških kolačića unapređujemo naš Sajt i pružamo Vam najbolje korisničko iskustvo zajedno sa sadržajem koji je prilagođen za Vas. Ove kolačiće na Sajt postavljaju naši saradnici koje angažujemo radi marketinških usluga. Oni koriste podatke o Vašoj lokaciji i omogućavaju da se jedinstveno identifikuju Vaš pretraživač i uređaj, radi kreiranja profila interesovanja svakog pojedinačnog posetioca. Zbog toga smo u mogućnosti da Vam i na drugim lokacijama na internetu pružimo reklame i oglase koji su za Vas značajni.


Ako su marketinški kolačići onemogućeni, posetiocima se na drugim sajtovima koje posećuju ne prikazuju prilagođene reklame i oglasi koje mi kreiramo.Naziv
https://www.iconfinder.com/pocike
Svrha
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/"     title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div
Provajder
<div>Icons made by <a href="https://creativemarket.com/eucalyp" title="Eucalyp">Eucalyp</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Trajanje
<div>Icons made by <a href="https://icon54.com/" title="Pixel perfect">Pixel perfect</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Vrsta
<div>Icons made by <a href="https://smashicons.com/" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
_fbp Korišćen od strane Facebook-a radi prikazivanja niza oglasa od strane trećih lica, kao što je licitiranje u realnom vremenu. ultrasun.rs 3 meseca HTTP
ads/ga-audiences Korišćen od strane Google AdWords radi privlačenja posetilaca za koje postoji verovatnoća da će postati klijenti, na osnovu njihovog online ponašanja na više sajtova. google.com Sesijski Pixel
fr Korišćen od strane Facebook-a radi prikazivanja niza oglasa od strane trećih lica, kao što je licitiranje u realnom vremenu. facebook.com 3 meseca HTTP
tr Korišćen od strane Facebook-a radi prikazivanja niza oglasa od strane trećih lica, kao što je licitiranje u realnom vremenu. facebook.com Sesijski Pixel


d) Neklasifikovane kolačiće


Ova kategorija kolačića, kao i neki od subjekata koji ih postavljaju na Sajt, je još u procesu klasifikacije.Naziv
https://www.iconfinder.com/pocike
Svrha
<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/"     title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div
Provajder
<div>Icons made by <a href="https://creativemarket.com/eucalyp" title="Eucalyp">Eucalyp</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Trajanje
<div>Icons made by <a href="https://icon54.com/" title="Pixel perfect">Pixel perfect</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
Vrsta
<div>Icons made by <a href="https://smashicons.com/" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>
acceptgrt Neklasifikovana ultrasun.rs 2 godine HTTP
simpleCart_items Neklasifikovana ultrasun.rs Trajni HTML


3. Druge tehnologije koje koristimo na Sajtu


1) Google Analytics


Google Analytics je servis koji koristimo za prikupljanje, beleženje i analizu podataka koji se odnose na ponašanje posetilaca prilikom upotrebe Sajta. Google Analytics koristi kolačiće radi praćenja ponašanja posetilaca, a sa ciljem sačinjavanja izveštaja o posetama i aktivnostima posetilaca na Sajtu. Mi koristimo Google Analytics kako bi smo se uskladili sa najvišim standardima zaštite privatnosti.


Google Analytics je pod kontrolom kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Više detalja o obradi podataka o ličnosti pomoću Google Analytics pročitajte na sledećem linku.


Informacije koje Google Analytics prikupi putem kolačića (na način opisan u prethodnom odeljku), a odnose se na upotrebu Sajta, uobičajeno se preusmeravaju na Google servere u SAD, gde se čuvaju. Google može podeliti sa trećim licima podatke o ličnosti koje prikupi opisanim tehničkim metodama. Podatke koje prikupi putem kolačića na Sajtu Google koristi radi analize korišćenja Sajta i radi pružanja nama usluga koje su povezane sa Sajtom. Na Sajtu smo implementirali anonimizaciju, što znači da Google skraćuje IP adresu posetilaca iz država koje su članice EU i EEZ. Izuzetno, može se dogoditi da se IP adresa u celosti prenosi na Google servere u SAD, gde se naknadno skraćuje.

Ako želite da sprečite deljenje i obradu od strane Google Vaših podataka koji su vezani za upotrebu Platforme i koji su prikupljeni kolačićima, to možete učiniti preuzimanjem i instalacijom plug-in-a koji možete pronaći na ovom linku. Ovaj plug-in koristi JavaScript pomoću koga obaveštava Google Analytics o tome da nijedan podatak ili informacija o posetiocu ne može biti prenet do Google Analytics. Pored toga, i ove kolačiće možete onemogućiti kako je objašnjeno u odeljku Onemogućavanje kolačića.


Više o tome kako Google koristi podatke koje prikupi putem Sajta, pročitajte na ovom linku.


Detalje o Google Analytics možete pročitati na ovom linku, dok više informacija o samoj obradi podataka posetilaca koju vrši Google možete pročitati ovde.2) Facebook


Facebook je društvena mreža u vlasništvu kompanije Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, koja je samostalni rukovalac podacima o ličnosti. Ukoliko korisnik Facebook-a živi izvan SAD-a ili Kanade, rukovalac podacima o ličnosti je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.


Koristimo Facebook kolačiće koji omogućavaju oglašavanje trećih strana na Sajtu. Oni nam pomažu da isporučimo relevantne oglase licima koja su prethodno posetila naš Sajt i/ili npr. kupila naše proizvode, time što registruju te aktivnosti.


Pored toga, putem Facebook kolačića možemo da ograničimo broj puta koliko će određeni posetilac videti jedan oglas – kako mu se isti oglas ne bi prikazivao iznova i iznova. Tako na primer, kolačić „fr“ se koristi za isporuku, merenje i poboljšanje relevantnosti oglasa, a ima životni vek od 90 dana.


Politiku privatnosti kompanije Meta možete pronaći na sledećem linku, a njihova Politika kolačića je dostupna ovde.


Ukoliko imate prigovor na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti organu koje je nadležno za nadzor nad radom Meta Platforms Ireland Ltd, nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Irske, ili Povereniku.


Ukoliko želite da stupite u kontakt s kompanijom Meta, više informacija o tome možete pronaći na ovom linku.4. Pravni osnov za korišćenje kolačića


Koristimo kolačiće isključivo ukoliko se saglasite sa tim putem podešavanja kolačića. Shodno tome, pravni osnov za korišćenje kolačića na Sajtu je pristanak posetioca, dat u skladu sa Politikom privatnosti. Izuzetak od navedenog su neophodni kolačići čiji je pravni osnov za prikupljanje izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose.


Pretpostavka je da je uređaj koji koristite za pristupanje Sajtu Vaš. Ukoliko pristupate Sajtu sa uređaja koji nije u Vašem vlasništvu, postoji pretpostavka da imate ovlašćenje za davanje saglasnost za korišćenje kolačića na tom uređaju, u skladu sa Politikom kolačića.5. Onemogućavanje kolačića


Sve kategorije kolačića osim neophodnih mogu biti onemogućene putem podešavanja kolačića na Sajtu, kao i putem podešavanja pretraživača koji koristite.


(a) Odabirom opcije “Podešavanja kolačića” možete podesiti, odnosno promeniti svoje preferencije u pogledu kolačića. Svaka pojedinačna kategorija može biti omogućena, odnosno onemogućena odabirom “On” ili “Off ” dugmeta na baneru, odnosno u podešavanjima. Nakon promene podešavanja kolačića, potrebno je da sačuvate promene i osvežite stranicu, nakon čega će nova podešavanja početi da se primenjuju.


(b) Kolačiće možete podesiti i putem pretraživača, pri čemu treba imati u vidu da su pretraživači uobičajeno automatski podešeni na prihvatanje svih kolačića. Ukoliko želite da izmenite podešavanje kolačića, obratite se help centru pretraživača koje koristite. Neki od linkova koji Vam mogu pomoći su:Svaki pretraživač ima sopstveni sistem upravljanja i podešavanja kolačića. Ako onemogućite sve kolačiće (uključujući neophodne), postoji rizik da nećete moći da pristupite ili da koristite pojedine delove Sajta, ili da vidite određeni deo njegovog sadržaja.


Više o kolačićima i njihovoj upotrebi, odnosno onemogućavanju, pročitajte na http://www.aboutcookies.org/.6. Izmene Politike kolačića


Politika kolačića može biti ažurirana s vremena na vreme, o čemu ćemo Vas obavestiti putem Sajta u razumnom periodu pre nego što izmena stupi na snagu, kao i nakon njenog stupanja na snagu.visa master bancaintesa visa master maestro dina amex
Back To Top