ItalWax toplice sa jednom, dve i tri patrone isključivo su namenjene za zagrevanje patrona za hladnu depilaciju.
Spa Natural univerzalne topilice tope sve vrste voskova za toplu i hladnu depilaciju, a mogu se koristiti i kod parafinskih tretmana. Ovi aparati sadrže providni poklopac koji sprečava upadanje prašine i zagađivanje voska. Radna temperatura topilice se može ručno podešavati pomoću točkića, okretanjem ulevo ili udesno, u zavisnosti od temperature koju želite postići. Dostupna je u tri boje - pink, svetloj i tamnoj ljubičastoj.
Univerzalna topilica za parafin se može koristiti za topljenje voska i za toplu i hladnu depilaciju. Topilica voska za hladnu depilaciju ima mogućnost topljenja i toplog voska, uz upotrebu odgovarajuće posude. Aparat sadrži i plastični poklopac.